Privacyverklaring

 

Eigendom:
Deze website is eigendom van Public Eyes BV, adviesbureau. Medice BV maakt de adhdgame mogelijk.

Aansprakelijkheid:
Deze website is met grote zorgvuldigheid opgezet. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken gemaakt. Voor opmerkingen en/of klachten kunt u mailen naar info@adhdgame.nl
Deze website en alle hierop vermelde informatie, is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

Privacy Verklaring
Public Eyes hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens die wij over onze onlinebezoekers hebben verzameld. Wij verplichten onszelf om de privacy van onze onlinebezoekers te respecteren.

De mogelijkheid bestaat om op deze website informatie met ons te delen, dan verzamelen we persoonlijke, identificeerbare informatie, zoals namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen, alleen wanneer deze vrijwillig door u ter beschikking wordt gesteld als u zich aanmeldt of op andere wijze vrijwillig aan ons informatie ter beschikking stelt.

Wij (of derden namens ons) kunnen ook gegevens over u bewaren via “cookies”. Dit zijn kleine stukjes informatie, die door deze website op de computer van een bezoeker worden achtergelaten. Cookies worden alleen bij een volgend bezoek aan de site teruggestuurd naar de servers die deze informatie hebben achtergelaten. Cookies vertellen ons hoe en wanneer webpagina’s zijn bezocht en door hoeveel mensen. Met de informatie die we door middel van deze technologie verkrijgen, hopen we onze sites te kunnen verbeteren. Bovendien houden we informatie over u bij die automatisch door onze webserver wordt verzameld, zoals uw IP-adres en domeinnaam. Deze informatie kunnen we gebruiken om ons aanbod beter af te stellen op uw wensen, informatie voor u toegankelijker en de website gebruiksvriendelijker te maken.

Door te kiezen voor www.adhdgame.nl stemt u ermee in dat we gebruik mogen maken van de informatie die u op de volgende manier hebt verstrekt: Via het online inschrijfformulier op de site en via het aanmeldformulier in de game.

Indien u vrijwillig informatie aan Public Eyes ter beschikking stelt, dan:
• Kunnen uw gegevens worden gebruikt door Public Eyes om u te voorzien van: informatie toegesneden op het programma waar u zich voor inschrijft (als u tijdens het registreren hebt ingestemd met het ontvangen van deze berichten) zoals bijvoorbeeld geaccrediteerde deskundigheidsbevordering en praktijkvoering.
• Wordt uw informatie door Public Eyes bewaard gedurende de periode dat u aangemeld bent voor een of meerdere van onze online nascholingsprogramma’s. U hebt te allen tijde het recht om uw informatie in te zien en u kunt vragen uw informatie in de database te laten aanpassen. Door een mail te sturen naar info@adhdgame.nl. We streven ernaar uw aanvraag binnen 5 werkdagen na ontvangst te behandelen en u af te melden.

Public Eyes respecteert de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie. Alleen Public Eyes en organisaties die met ons samenwerken bij het beheer van de bovengenoemde informatie hebben toegang tot uw informatie. Het is mogelijk dat wij derden inschakelen om in onze naam onderzoeken uit te voeren, de gegevens te verwerken of onze website, de inhoud of onze programma’s te beheren, maar uw informatie zal niet ter beschikking worden gesteld aan andere derden zoals externe mailingorganisaties.